Pogoji

1. Dobrodošli na SPLETNEM MESTU (site.com)! Z dostopom ali uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da vas zavezujejo določila in pogoji, določeni v teh Pogojih in določilih (УPogojiФ). Te pogoje lahko kadar koli spremenimo brez predhodnega obvestila, zato jih redno pregledujte. Če se s katerim od teh pogojev ne strinjate, vas prosimo, da ne dostopate do SPLETNEGA MESTA in ga ne uporabljate.

2. Z dostopom ali uporabo tega spletnega mesta potrjujete, da ste stari najmanj 18 let in da imate pravno pooblastilo za ustvarjanje zavezujoče pravne obveznosti. Prav tako se strinjate, da boste posredovali točne in aktualne informacije o sebi, kot zahteva postopek registracije na naši spletni strani.

3. Vsa vsebina na SPLETNEM MESTU je na voljo 'takšna kot je' brez kakršnih koli izrecnih ali implicitnih jamstev, vključno z, a ne omejeno na, jamstvi za prodajo in primernost za določen namen; prav tako ne prevzema odgovornosti za točnost ali popolnost kakršnih koli informacij, objavljenih na tem spletnem mestu. Vse navedene informacije se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila.

4. Uporabnik se strinja, da SPLETNEGA MESTA ne bo uporabljal za nezakonite dejavnosti, vključno, a ne omejeno na pošiljanje neželene e-pošte, vdore v druge računalniške sisteme, prenos gradiva, ki krši zakone o avtorskih pravicah ali druge veljavne zakone v vaši jurisdikciji, kot tudi objavljanje nespodobnega ali žaljivega gradiva/vsebine, ki je na naši spletni strani strogo prepovedano; kršitve lahko povzročijo takojšnjo prekinitev storitev brez vračil, če je primerno ...

5. Niti mi niti naše podružnice nismo odgovorni za kakršno koli škodo, nastalo zaradi uporabe naše storitve; to vključuje neposredno škodo, ki je posledica uporabe nepravilnih informacij, pridobljenih z uporabo storitev SPLETNEGA MESTA; uporabnik prevzame polno odgovornost za preverjanje vseh podatkov, preden se zanese nanje pri sprejemanju odločitev z morebitnimi denarnimi posledicami...

6. Dostopanje do materialov prek našega spletnega mesta lahko vključuje programsko opremo tretjih oseb in vsebino, za katero veljajo omejitve v skladu z zakonom o avtorskih pravicah; izrecno zavračamo vsa jamstva v zvezi s tem, ne glede na to, ali so izražena ustno/elektronsko. Poleg tega ne prevzemamo nobene odgovornosti v zvezi s tem, prav tako pa ne bomo odgovorni za odgovornost, povezano s tem, če druga stranka zoper nas vloži zahtevek zaradi kršitve avtorskih pravic na podlagi takšnih gradiv, ki so prikazana/razširjena prek naše spletne strani. Pridržujemo si pravico do odstranitve takega gradiva iz javnega pogleda, če izvemo, da je bilo avtorsko zaščiteno gradivo objavljeno brez dovoljenja njegovega zakonitega lastnika(-ov).

7. S sprejemom teh pogojev in določil nam dovolite, da shranimo piškotke (majhne besedilne datoteke, shranjene lokalno) v vašo napravo, kar nam omogoča zbiranje statističnih podatkov, ki ne omogočajo osebne prepoznave, da bi izboljšali uporabniško izkušnjo ob obisku SPLETNEGA MESTA; uporabnik se lahko vedno odjavi tako, da prek nastavitev brskalnika izbriše obstoječe datoteke piškotkov, ki so lokalno shranjene v njegovi napravi.

8. Pridržujemo si vse pravice, povezane z lastništvom in vzdrževanjem/delovanjem le-teh, kar vključuje pravico do blokiranja IP-naslovov določenih uporabnikov, če se ugotovi, da so dejavnosti, ki se štejejo za kršitve, tukaj brez predhodnega opozorila/obvestila, da se izvede ukrep pred blokiranjem IP-naslova imetnika računa.

9 .Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s temi določili in pogoji, se obrnite na našo kontaktno stran na zgoraj navedenem spletnem naslovu.